Rörinspektion och röranalys

ror-inspektionVid en rörinspektion så filmar vi era rör med färgkamera i alla typer av ledningssysten för att se om det finns behov av stamspolning och vad orsaken till varför en spolning är nödvändig.

Kvalificerad rörinspektion

Rörinspektionen kan visa avlagringar, främmande föremål, skarvförskjutningar, utläckage, synliga gummiringar, hål, sprickor, rötter eller sättningar. En rörinspektion kan vara aktuell för att se status på ledningar inför t.ex. reparation, stambyte, om- eller tillbyggnad samt nyinstallerade ledningar. Efter utförd rörinspektion lämnas en rapport med DVD-skiva samt ett åtgärdsförslag på utfört arbete.

Vid filmning är det till stor hjälp om ritningar på avloppssystemet kan tillhandahållas, då kan start- och slutpunkter för rörinspektionen märkas ut vilket gör det betydligt enklare för dig som kund att följa själva rörinspektionen på cd-skiva.

Behövs en stamspolning eller fräsning utföras efter rörinspektionen kan vi snabbt komma igång då vi redan har bekantat oss med avloppssystemet hos er.