Kvalitet & Garanti

kvalitet_garantiKvalitetspolicy
Vår kvalitetsplan är grunden för våra tjänster och vår kvalitetspolicy. Vår affärsidé är rörspolning och underhåll av rörsystem. Målet är att alltid uppfylla kundens behov, krav och förväntningar för att främja ett gott och långvarigt samarbete. Vi utför vårt arbete med högsta kvalité och vi följer naturligtvis gällande lagar och förordningar. Vår målsättning är att se till att kunden är väl informerad om arbetets gång samt om eventuella hinder uppstår eller när annat utförande är att rekommendera. Alla arbeten dokumenteras och arkiveras för kvalitetssäkring. Efter avslutat arbete lämnar vi platsen städad och prydlig.

Garantier
1 års garanti på underhållspolning av köksvattenlås samt stick ut till stam. 1 års garanti på underhållspolning av badrumsvattenlås, golvbrunn samt stick ut till stam. Upp till 4 års garanti på stående köksstam gällande slamstopp. Vid en total underhållsspolning av fastighetens avloppssystem lämnar vi upp till 4 års funktionsgaranti. Samtliga högtryckspolade lägenheter märks med en klisterlapp med vårt journummer som sätts upp på insidan av diskbänksskåpet. Hit kan man ringa dygnet runt alla dagar på året.

Reservation
De eventuella anmärkningar som rapporteras efter en total rengöring skall så fort som möjligt åtgärdas för att funktionsgarantin skall gälla fullt ut. Garantier gäller ej stopp i avloppet som kan hänföras till hyresgästs eller lokalhyresgästs försumlighet/vårdslöshet eller främmande föremål i avlopp såsom nedspolade doft/färghållare för wc, handdukspapper, trasor, blöjor och dylikt.

Wc-stopp samt wc-stammar går ej att lämna någon garanti på då lägenhetsinnehavare kan spola ner lite vad som helst i avloppet. Vanliga fel vid stopp i wc är nerspolade tamponger, bindor samt wc-parfymer som monteras på toaletten. Vanliga wc-stopp i industrihus/kontor är att man spolar ned handdukspapper som inte bryts ner lika bra som wc-papper och stopp uppstår.